Pažangos, stebėjimo, fiksavimo ir pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašas

Šalcininkų specialiosios mokyklos vadovėlių, įsigytų 2019 m., sąrašas

L. e. direktoriaus pareigas Marijos Valickienės 2019 metų veiklos ataskaita

Šalčininkų specialiosios mokyklos direktoriaus 2018 m. veiklos ataskaita, 2019 m. veiklos užduotys

Šalčininkų specialiosios mokyklos 2019-2020 m.m. ugdymo planas

Darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašas 2019-09-01

Nuotolinio darbo Šalčininkų specialiojoje mokykloje tvarkos aprašas

Lankomumo ir praleistų pamokų apskaitos tvarka

Nuotolinio mokymosi tvarkos aprašas

Teisės aktai