Rėmėjai

2 % parama

              Gerbiami tėveliai, seneliai, globėjai ir kiti mokyklos rėmėjai, pagal priimtą Labdaros ir paramos įstatymą kiekvienas Lietuvos pilietis savo pajamų mokesčio dalį (iki 2%) gali pervesti mokyklai. Taip būtų prisidedama prie vaikų ugdymo sąlygų gerinimo. Gautos lėšos būtų panaudojamos patalpų remontui, kompiuterinei įrangai, muzikos instrumentams, sporto inventoriui, nepamokinei mokinių veiklai organizuoti ir kt. Maloniai kviečiame ir šiais metais, iki gegužės 1 dienos, skirti 2 % sumokėto pajamų mokesčio  Šalčininkų specialiajai mokyklai. Valstybinė mokesčių inspekcija informuoja, kad  nagrinės tik tuos prašymus dėl 2 proc. pajamų mokesčio pervedimo, kuriuos pats gyventojas pateiks naudodamasis Elektroninio deklaravimo sistema, pats atneš arba atsiųs į Mokesčių inspekciją (Forma FR0512). Centralizuotai pateiktų prašymų iš mokyklos Mokesčių inspekcija nepriima. Todėl prašome Jus naudotis anksčiau minėtais būdais, iš kurių geriausias – Elektroninio deklaravimo sistema.

              Jūsų parama yra didžiulė pagalba mokyklai.

 Padėka

              Šalčininkų specialiosios mokyklos mokiniai ir mokytojų  kolektyvas nuoširdžiai dėkoja geros valios žmonėms už  suteiktą paramą ir palaikymą. Padėkos žodžius tariame Zdzislav Palevič, Artur Danulevič, Jan Choružij, Leonid Mitukevič, Ježy Obločinski, Alik Kločko, Tadeuš  Romanovskij, Jan Kurkulionis, Stanislav Četyrkovski, Juzef Kozlovski, Raimond Doilidko, Lech Sviglinski.

              Jūsų dovanota indaplovė padės ne tik  taupyti laiką, bet ir užtikrins geresnes higienos sąlygas mokyklos virtuvėje.

              Taip pat dėkojame  Tadeuš Romanovskij    už suteiktą paramą  edukacinėms priemonėms ir higienos prekėms įsigyti.

              Džiaugiamės, kad suprasdami mūsų tikslus, įvertinę pastangas ir tikėdami siekiu kurti draugišką mokyklą mūsų vaikams- pasitikite mumis ir esate dosnūs.

              Tai gražus bendradarbiavimo pavyzdys mažais daigeliais viltingai auginantis bendrumą, pagarbą, savitarpio pasitikėjimą.

              Jūsų gera valia teikia vaikams daug džiaugsmo, ugdo pasitikėjimą šalia esančiais žmonėmis.

              Tikime, kad gražių minčių ir darbų dėka, gėrio ir pasitikėjimo tradicija  bus tęsiama ir ateityje.

              Ačiū Jums!

              Šalčininkų specialiosios mokyklos bendruomenė

Padėka už kalėdinės dovanas

              Kalėdos… Džiaugsmo, meilės ir stebuklų metas. Visi su džiugesiu prisimena ankstyvą Kalėdų rytą, kai prabudę šoka iš lovos ir bėga prie eglutės žiūrėti kokių dovanų gavo. Turbūt jau dažnas išaugome iš to amžiaus kai tikėjome Kalėdų Seneliu, bet visgi džiugu visiems gauti dovanų. Mes  dažnai pamirštam, kad esam vienos Žemės vaikai, užsisklendžiame savyje ir negalvojam apie kitus. Smagu ne tik gauti dovanas, bet ir pradžiuginti kitą, nepažįstamą žmogų.

              Šiemet Šalčininkų specialiosios mokyklos mokiniai  sulaukė tikro kalėdinio stebuklo. Atsiliepdami  į administacijos prašymą, rajono įmonės, privatūs asmenys skyrė mokyklai  finansinę paramą, dovanojo dovanas. Už gautas lėšas mokyklos mokiniams buvo nupirktos kalėdinės dovanėlės, surengta tradicinė Kūčių vakarienė. Ši akcija – tai jungtis tarp svetimų žmonių. Kiekvienas geras darbas, vaiko šypsena paverčia pasaulį geresniu, gražesniu. Vaikai   gavę dovanų ir patys taps geresni, laimingesni.

              Šalčininkų specialiosios mokyklos bendruomenė, nuoširdžiai dėkoja  už finansinę paramą UAB „LOTOS BALTICA“ direktoriui Andrejui Sobolevskiui,  UAB „Sontransa“ direktoriui Stanislavui Songinui , UAB „Juotada“ savininkams Juzefui Morozui ir  Tadeušui Bandalevičiui, UAB „Biglita“ savininkui Zbignevui Tomaševskiui, Šalčininkų rajono tarybos narei Alinai Gorevajai  už kalėdines dovanas mokiniams, UAB „Straikas“direktoriui Gintarui Didžiokui už sultis Kūčių stalui.

              Pat pat dėkojame Liucijai ir Ryšardui Jundams už surinktus iš gerų žmonių ir mokyklos vaikams perduotus  žaislus, drabužius, saldumynus. Jūsų gerumas leido mokykloje sukurti tikrą kalėdinę nuotaiką.