PL

              Szkoła Specjalna w Solecznikach zapewnia edukację i wychowanie dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym lub głębokim.

              W placówce przebywają uczniowie z rejonu solecznickiego oraz wileńskiego w przedziale wiekowym od 7 do 21 roku życia. Oprócz niepełnosprawności intelektualnej często występuje u nich również szereg innych ograniczeń wynikających, np. z mózgowego porażenia dziecięcego, zespołów genetycznych, braku lub opóźnienia rozwoju mowy, ADHD.

              Głównym celem edukacji naszych podopiecznych jest ich wszechstronny rozwój oraz przygotowanie do codziennego życia tak, by byli jak najbardziej zaradni i samodzielni, umieli sterować własnym zachowaniem oraz mogli uczestniczyć w życiu społecznym.

              Prośby i marzenia naszych uczniów – te większe i te malutkie – staramy się sumiennie realizować. Bo wiemy że, m.in. dzięki nam ich życie staje się jakościowo lepsze. Akceptujemy ich ze wszystkimi słabościami, a jednocześnie – wierzymy w możliwość ich rozwoju, dlatego też czynimy wszystko by tak się działo.

              Szkoła jest placówką dostosowaną do potrzeb uczniów oraz oczekiwań rodziców. W bursie szkolnej, uczniowie mają zapewnioną opiekę, pomoc w odrabianiu zadań oraz ofertę ciekawego spędzenia czasu wolnego. W godzinach popołudniowych szkoła oferuje szereg atrakcyjnych zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania i talenty uczniów. W szkole działa komisja do spraw rewalidacji indywidualnej, dzięki czemu szkoła zna problemy i dysfunkcje rozwojowe każdego dziecka. Uczniowie mają zapewnioną stałą opiekę logopedy i pedagoga specjalnego.
              Uczniowie otrzymują bezpłatnie podręczniki szkolne. Oprócz zajęć lekcyjnych, uczestniczą w:
– zajęciach korekcyjno – kompensacyjnych
– terapii logopedycznej
– gimnastyce korekcyjnej
– zajęciach socjoterapii.

              W szkole panuje serdeczna, życzliwa, rodzinna atmosfera. Nauczyciele służą uczniom i ich rodzicom swoją radą i pomocą również w rozwiązywaniu problemów dnia codziennego (pisanie podań, wniosków, CV, kierowanie na badania specjalistyczne i inne).

Szkoła zapewnia:

 • wysoki poziom kształcenia na wszystkich etapach edukacyjnych
 • opiekę pedagogiczną w formie:
  • zajęć dydaktyczno-wychowawczych
  • zajęć korekcyjno-kompensacyjnych
  • zajęć logopedycznych
  • gimnastyki korekcyjnej i rehabilitacji
  • socjoterapii
  • terapii indywidualnej
  • orientacji zawodowej
  • porad i konsultacji dla uczniów i rodziców
 • Umożliwiamy dzieciom udział w dodatkowych zajęciach:
  • sportowych
  • muzycznych
  • plastycznych
 • Szkoła zapewnia możliwość korzystania z bezpłatnych obiadów.

DSCF3566 IMG_4413 IMG_5146 IMG_5159