Finansinės būklės ataskaita pagal 2019.03.31 duomenis

Veiklos rezultatų ataskaita 2019.03.31 duomenis

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį už I ketvirtį

Finansinės būklės ataskaita pagal 2019.06.30 duomenis

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2019.06.30 duomenis

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį už II ketvirtį