Augu Lietuvoj

2019 m. kovo 8 d. į Šalčininkų mokyklos valgyklą rinkosi  mokyklos bendruomenė, tėvai, globėjai ir Šalčininkų PPT specialistės. Čia vyko šventė „Augu Lietuvoj“, skirta Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai, kovo 11-ajai paminėti.  Šio renginio  tikslas – saugoti ir puoselėti tautinį bei kultūrinį tapatumą ir pasididžiavimą savo tėvyne Lietuva. Iškilmingai skambant Lietuvos Respublikos himnui buvo pradėta šventė. Lietuvių kalbos mokytoja  pasveikino visus šventės proga, vaikai paskaitė eiles apie Lietuvą.  Šventės metu skambėjo  liaudies dainos, buvo sukami nuotaikingi liaudies rateliai, vaikai deklamavo  eilėraščius apie gimtinę. Šventę užbaigėme daina “Mano kraštas Lietuva“ ir pasidžiaugėme padėkomis už aktyvų dalyvavimą renginyje.

Į šventinį susirinkimą ugdytinių tėvelius pakvietėme, pasidžiaugti vaikų šventine programėle bei pabendrauti su Šalčininkų pedagoginės psichologinės tarnybos specialistėmis. Tarnybos specialistės pravedė praktinį užsiėmimą-paskaitą tėvams tema „Šeimos įtaka vaiko mokymuisi. Vaikų netinkamas elgesys. Kaip kalbėti, kad vaikai klausytų.“ Specialistės teikė tėvams žinių apie pozityvią tėvystę, skatino stiprinti jų socialinius bei bendravimo su vaiku įgūdžius; ragino organizuoti kompleksinę pagalbą pedagogams bei pedagoginės pagalbos specialistams. Laiku pradėti teikti reikiamą pagalbą vaikui, nenumoti ranka į mokytojų išsakomus pastebėjimus vaiko atžvilgiu, gerai žinoti savo vaiko ketinimus.

Esame dėkingi Šalčininkų PPT specialistėms už įvairiapusį pabendravimą.

P1000647P1000677P1000684