Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Galite naudoti šias HTML žymas ir atributus: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Pradžia

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Galite naudoti šias HTML žymas ir atributus: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

PL

              Szkoła Specjalna w Solecznikach zapewnia edukację i wychowanie dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym lub głębokim.

              W placówce przebywają uczniowie z rejonu solecznickiego oraz wileńskiego w przedziale wiekowym od 7 do 21 roku życia. Oprócz niepełnosprawności intelektualnej często występuje u nich również szereg innych ograniczeń wynikających, np. z mózgowego porażenia dziecięcego, zespołów genetycznych, braku lub opóźnienia rozwoju mowy, ADHD.

              Głównym celem edukacji naszych podopiecznych jest ich wszechstronny rozwój oraz przygotowanie do codziennego życia tak, by byli jak najbardziej zaradni i samodzielni, umieli sterować własnym zachowaniem oraz mogli uczestniczyć w życiu społecznym.

              Prośby i marzenia naszych uczniów – te większe i te malutkie – staramy się sumiennie realizować. Bo wiemy że, m.in. dzięki nam ich życie staje się jakościowo lepsze. Akceptujemy ich ze wszystkimi słabościami, a jednocześnie – wierzymy w możliwość ich rozwoju, dlatego też czynimy wszystko by tak się działo.

              Szkoła jest placówką dostosowaną do potrzeb uczniów oraz oczekiwań rodziców. W bursie szkolnej, uczniowie mają zapewnioną opiekę, pomoc w odrabianiu zadań oraz ofertę ciekawego spędzenia czasu wolnego. W godzinach popołudniowych szkoła oferuje szereg atrakcyjnych zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania i talenty uczniów. W szkole działa komisja do spraw rewalidacji indywidualnej, dzięki czemu szkoła zna problemy i dysfunkcje rozwojowe każdego dziecka. Uczniowie mają zapewnioną stałą opiekę logopedy i pedagoga specjalnego.
              Uczniowie otrzymują bezpłatnie podręczniki szkolne. Oprócz zajęć lekcyjnych, uczestniczą w:
– zajęciach korekcyjno – kompensacyjnych
– terapii logopedycznej
– gimnastyce korekcyjnej
– zajęciach socjoterapii.

              W szkole panuje serdeczna, życzliwa, rodzinna atmosfera. Nauczyciele służą uczniom i ich rodzicom swoją radą i pomocą również w rozwiązywaniu problemów dnia codziennego (pisanie podań, wniosków, CV, kierowanie na badania specjalistyczne i inne).

Szkoła zapewnia:

 • wysoki poziom kształcenia na wszystkich etapach edukacyjnych
 • opiekę pedagogiczną w formie:
  • zajęć dydaktyczno-wychowawczych
  • zajęć korekcyjno-kompensacyjnych
  • zajęć logopedycznych
  • gimnastyki korekcyjnej i rehabilitacji
  • socjoterapii
  • terapii indywidualnej
  • orientacji zawodowej
  • porad i konsultacji dla uczniów i rodziców
 • Umożliwiamy dzieciom udział w dodatkowych zajęciach:
  • sportowych
  • muzycznych
  • plastycznych
 • Szkoła zapewnia możliwość korzystania z bezpłatnych obiadów.

DSCF3566 IMG_4413 IMG_5146 IMG_5159

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Galite naudoti šias HTML žymas ir atributus: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Paslaugos

MOKINIŲ  APGYVENDINIMAS  MOKYKLOS  BENDRABUTYJE

 • Mokiniai specialiosios mokyklos bendrabutyje apgyvendinami nemokamai Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;
 • Į Šalčininkų specialiosios mokyklos bendrabutį priimami tik mokykloje besimokantys mokiniai, vadovaujantis Mokyklos direktorės įsakymu;
 • Mokiniai yra nuolatos stebimi mokyklos pedagogų. Mokyklos bendrabutyje dirba auklėtojos, kurios rūpinasi mokinių užimtumu. Gyvenantiems mokiniams suteikiama galimybė nemokamai naudotis bendrabučio miegamuosiuose esančiu minkštu ir kitu inventoriumi, poilsio kambariuose esančiu inventoriumi ir buitine technika. Pagal poreikį naudotis mokyklos skalbyklos paslaugomis asmeninėms reikmėms. Mokiniai turi galimybę žaisti, sportuoti, muzikuoti, bendrauti, žiūrėti kino filmus. Didelis dėmesys skiriamas mokinių savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymui;
 • Bendrabutyje gyvenantys mokiniai privalo laikytis „Bendrabučio vidaus tvarkos taisyklių“.

MOKINIŲ APRŪPINIMAS

 • Mokiniai mokykloje reikalinga ugdymo procesui literatūra ir mokymo priemonėmis aprūpinami nemokamai;
 • Vadovėliai įsigyjami vadovaujantis Galiojančių vadovėlių sąrašu, patvirtintu švietimo ir mokslo ministro. Vadovėliai ir kitos mokymo priemonės užsakomi atsižvelgiant į turimas mokinio krepšelio lėšas, skirtas mokymo priemonėms įsigyti.

MOKINIŲ PAVĖŽĖJIMAS

 • Mokinių tėvai (globėjai) už vaikų pavėžėjimą  nemoka.

MOKINIŲ MAITINIMAS

 • Mokiniai mokyklos valgykloje yra maitinami nemokamai;
 • Mokiniai gyvenantys mokyklos bendrabutyje yra maitinami 4 kartus dienoje;
 • Mokiniai, kurie negyvena mokyklos bendrabutyje ir kiekvieną dieną į mokyklą atvyksta iš namų, yra maitinami 3 kartus (pusryčiai, priešpiečiai, pietūs).
 • Vykstantiems į ekskursijas,  yra išduodamas sauso maisto davinys.

 

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Galite naudoti šias HTML žymas ir atributus: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Darbo užmokestis

INFORMACIJA APIE DARBO UŽMOKESTĮ

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Galite naudoti šias HTML žymas ir atributus: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>